Tester

Ett test kan bestå av enbart självrättande frågor eller en kombination av självrättande frågor och frågor som kräver manuell bedömning. Det går bland annat att reglera antal försök, hur lång tid deltagare har på sig att genomföra testet, om testet ska vara lösenordskyddat samt vilken återkoppling som ska vara synlig för deltagarna och när den ska visas etcetera.

Rekommenderad arbetsgång vid skapande av tester

  1. Skapa test
  2. Lägg till frågor
  3. Redigera testinställningarna
  4. Publicera test