Förlängd tid för student på tidsbegränsat test

Tester som läggs upp kan ha en tidsgräns. Detta ställs in under under testinställningar och reglerar hur lång tid studenten har på sig att slutföra testet från och med att studenten öppnat det.

Om en student loggar ut från ett påbörjat test med tidsgräns fortsätter tiden att räknas ner, trots att studenten loggat ut.

Tilldela extratid för enskild student

  • Gå till Kursadministration och resultat
  • Välj fliken Deltagare
  • Vid önskad student klicka på de tre punkterna ute till höger och välj alternativet "Hjälpmedel"
  • Markera alternativet "Anpassning av tidsgräns"
  • Ange, i procent, den extra tid som studenten ska tilldelas.
    Exempel: Om ett test har en tidsgräns på 60 minuter och man tilldelar studenten 50% extra tid, har studenten 60+30= 90 minuter på sig att slutföra testet. Man kan även ange att studenten har obegränsat med tid på sig att slutföra testet.
  • Klicka på knappen Spara
  • En popup- ruta visas på skärmen " Ska anpassad tidsgräns läggas till?". Klicka på knappen Lägg till för att bekräfta

De eventuella inställningar som gjorts i testet avseende ”Förbjud sena inlämningar” och ”Förbjud nya försök efter förfallodatum” påverkar inte deltagare med anpassningar i förfallodatum och tidsgräns.