Frågebanker

Om frågebanker

Du kan skapa en frågebank med frågor, vilken du sedan kan koppla till ett test och där antingen välja ett urval frågor eller ett antal slumpade frågor att visa i ditt test. När frågorna slumpas får varje student, vid varje försök, en unik uppsättning frågor. När man använder frågor från en frågebank i ett test, skapas en kopia av frågan. Frågan som lagts till i testet kan redigeras utan att ändringarna påverkar andra tester där motsvarande fråga kopierats in. 

Skapa frågebank

 • I kursen/ Detaljer och åtgärder (till vänster på sidan)/ Frågebanker/ Hantera frågebanker
 • Klicka på plus-ikonen och välj Ny
   skärmbild skapa frågebank
 • Ge frågebanken ett namn (uppe till vänster) och ange en beskrivning av frågebanken
 • Klicka på plus-ikonen för att lägga till en fråga
 • Lägg till frågor på samma sätt som när du skapar frågor i ett test. Information om de olika frågetyperna finns på sidan Frågetyper

Redigera frågebank

Klicka på frågebankens namn för att lägga till,  redigera eller ta bort frågor. Man kan också kopiera frågor från andra frågebanker eller tester till en frågebank

Kopiera frågebanker mellan kurser

 • Gå till kursen du vill kopiera till
 • På sidan Kursinnehåll klicka på de tre punkterna ute till höger, välj Kopiera objekt
   skärmbild kopiera objekt
 • På sidan som nu visas, klicka på kursen som du vill kopiera från
  • Vill du kopiera alla frågebanker från kursen, markera mappen
  • Vill du kopiera en specifik frågebank, öppna mappen och markera frågebanken
 • Klicka på knappen Starta kopiering

Kopiera frågor mellan frågebanker och från test till frågebank

 • Gå till Frågebanker/ Hantera frågebanker
 • Öppna önskad frågebank
 • Klicka på ”Lägg till”- ikonen och välj alternativet “Återanvänd frågor”
 • Markera frågebanken eller testet du vill kopiera ifrån
 • Markera frågorna du vill kopiera
 • Klicka på knappen Kopiera frågor
 • När kopiering är klar visas en notifiering på skärmen.

Ta bort en frågebank

 • I kursen/ Detaljer och åtgärder (till vänster på sidan)/ Frågebanker/ Hantera frågebanker
 • Klicka på de tre punkterna ute till höger på frågebankens rad, välj Radera.