Ladda ner resultat för Test

Öppna kursadministration och resultat, välj listvyn

 • Klicka på de tre punkterna ute till höger om testet/uppgiftens namn
 • Välj ladda ner resultat
 • Välj filtyp: Excel (.xls) eller kommaseparerad fil (.csv)
 • Välj hur du vill gruppera innehållet:
  • Efter deltagare innefattar alla frågor för deltagarna på en rad.
  • Efter fråga och deltagare innefattar varje fråga för en enskild deltagare i enskilda rader.
 • Välj vilka försök du vill ladda ner:
  • Giltiga försök, endast den inlämning som du angivit ska gälla som resultat. innefatta försök som du ställt in i Resultatförsök.
  • Alla försök, dvs alla inlämningar som deltagarna har gjort.

Den nedladdade rapporten består av följande information:

 • Studentens namn
 • Användarnamn
 • Frågor
 • Svar
 • Bedömningsstatus
 • Ev innehåll som studenten inkluderat I sin inlämning.