Ombedömning av fråga

Det går nu att redigera och ombedöma enskilda frågor. När ombedömning görs, får man information när en fråga används i  annat test. Förändringar/ ombedömningar av frågor påverkar alla instanser av frågan i kursen.

I nedanstående exempel görs ombedömningen av frågan i testets inställningar.

  • Öppna testet, klicka på de tre punkterna till höger om frågan som ska ombedömas.
  • Välj alternativet Redigera/Ändra resultat skärmbild-ombedömning av fråga

  • I detta exempel hade fel svarsalternativ angetts som korrekt, vilket ändras. Klicka på knappen Sparaskärmbild - spara ombedömning
  • En ruta som informerar om att studenternas resultat kommer att uppdateras utifrån den ändring som gjorts. Klicka på knappen Uppdatera för att bekräfta ombedömningen.skärmbild - bekräfta ombedömning