Redigera, flytta, ta bort frågor


Till höger i en fråga visas antal poäng samt en ikon med tre prickar. Klicka på denna för att redigera eller ta bort frågan.

Vi man flytta frågan till annan plats i testet ställer man markören på frågan, en ikon med två pilar blir synlig under ikonen med tre prickar. Klicka på ikonen och dra sedan frågan till önskad position.