Sidbrytningar i test

Det går att lägga till sidbrytning i tester och uppgifter. Detta är användbart om läraren vill dela upp ett test eller en uppgift i olika sektioner och för att markera om frågor är relaterade till varandra.

Sidbrytning infogas via samma rullgardinsmeny som används vid skapande av frågor .

Skärmbild- lägg till sidbrytning

Sidbrytningen visas som en svart linje för lärare. Sidbrytningen tas bort om man trycker på den.

Skärmbild- sidbrytning

Observera! Sidbrytningen stängs av om man använder något av alternativen ”Visa en fråga i taget” eller ”Slumpa frågor”.

skärmbild- inaktivera sidbrytning