Skapa test och lägg till frågor

Skapa ett test

  • Gå till önskad plats i kursen
  • Klicka på plustecknet
  • Välj Skapa
  • Välj Test
  • Ge testet ett namn (uppe i vänstra hörnet)

Lägg till frågor

När man lägger till frågor i ett test har man fyra möjligheter:

  1. Skapa ny fråga
  2. Återanvända fråga, dvs frågor som används i andra tester i kursen
  3. Lägga till frågebank
  4. Generena fråga automatiskt (med AI Designassistent)

Klicka på plustecknet i huvudfönstret och välj frågetyp.

skärmbild-lägg till fråga

För att lägga till ytterligare frågor ställer man markören under eller över önskad fråga och klickar på plustecknet.

skärmbild-lägg till ny fråga

För information om olika frågetyper och dess inställningar, se avsnittet Frågetyper.