Övrigt som är bra att känna till

Här finns information om saker som kan vara bra att känna till om bedömning i en FLOWassign.

<p>N&auml;r du har &ouml;ppnat bed&ouml;mningsverktyget kan du ta del av analysrapporter f&ouml;r respektive inl&auml;mning genom att klicka p&aring; knappen Likhet som visas &ouml;verst till h&ouml;ger.</p>
<p>N&auml;r du klickar p&aring; knappen &ouml;ppnas en ny flik i din webbl&auml;sare och det &auml;r i den nya fliken du tar del av analysrapporten.</p>
<p><img src="/EPiServer/CMS/Content/contentassets/f774f8318a2e4b908174a39892bdf36e/imageltnfx.png,,294372?epieditmode=False" alt="imageltnfx.png" /></p>
<p>Mer information om hur Ouriginal fungerar finns p&aring; Inforum:</p>
<p><a title="Ouriginal p&aring; Inforum" href="/EPiServer/CMS/Content/inforum/stod-och-service/vara-system/urkund,,5485/?epieditmode=False">https://inforum.oru.se/inforum/stod-och-service/vara-system/urkund/</a>.</p>

När författaren skapar sin examination i WISEflow kan hen tillåta studenterna att ladda upp extramaterial. Det material som studenterna laddar upp kan vara bilagor som kompletterar deras svar. De vanligaste filformaten fungerar bra (Excel, Powerpoint, JPEG, PNG, PDF, Word, MP4) och det finns ingen begränsning för hur mycket utrymme extramaterialet får ta.

Material som studenterna laddar upp sparas som bilagor och som bedömare kommer du åt materialet genom att klicka på knappen Extramaterial som visas inne i bedömningsverktyget.

Vissa typer av extramaterial går att förhandsgranska direkt inne i bedömningsverktyget men andra behöver bedömaren ladda ner till sin dator för att kontrollera innehållet,

Extramaterial

Det finns systemstöd för att ladda ner och skriva ut studenternas inlämningar.

Notera att WISEflow är byggt på ett sådant sätt att återkoppling och betyg förväntas  registreras i systemet. Det innebär att bedömning som sker utanför WISEflow måste laddas upp tillbaka in i WISEflow för att bedömningsprocessen ska gå att färdigställa.

Att göra bedömningen vid sidan av WISEflow blir alltså ett tidskrävande och administrativt arbete och vi rekommenderar alla att göra bedömningen direkt i systemet.

Kontakta This is an email address om du har frågor kring hur du ska gå tillväga för att hantera bedömningen på det här sättet.