Bedöm en tentamen i FLOWlock

Inspelad genomgång av Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare.

Bedöm en tentamen i FLOWlock

Inspelningarna riktar sig främst för bedömning av en hemtentamen, men tillvägagångssättet är detsamma även för en salstentamen i FLOWlock.

Matrisbedömning

Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare, ger en kort introduktion till hur du kan arbeta med matrisbedömning i WISEflow.