Övrigt som är bra att känna till

Här finns information om saker som kan vara bra att känna till om bedömning i en FLOWlock.

När du har öppnat bedömningsverktyget kan du ta del av analysrapporter för respektive inlämning genom att klicka på knappen Likhet som visas överst till höger.

När du klickar på knappen öppnas en ny flik i din webbläsare och det är i den nya fliken du tar del av analysrapporten.

Sidhuvudet i Wiseflow med knappen Likhet 100% aktiverad.

Mer information om hur Ouriginal fungerar finns på Inforum:

När författaren skapar sin examination i WISEflow kan hen tillåta studenterna att använda särskilda verktyg. Det kan till exempel vara verktyg för att skriva kod, ladda upp filer och ta bilder med sin Webbkamera.

Material som studenterna skapar med dessa verktyg sparas som bilagor och som bedömare kommer du åt materialet genom att klicka på knappen Extramaterial som visas inne i bedömningsverktyget.

Vissa typer av extramaterial går att förhandsgranska direkt inne i bedömningsverktyget men andra behöver bedömaren ladda ner till sin dator för att kontrollera innehållet, exempelvis material som studenter har skapat med kodredigeraren.

extramaterial

Det finns systemstöd för att ladda ner och skriva ut studenternas inlämningar.

Notera att WISEflow är byggt på ett sådant sätt att återkoppling och betyg förväntas  registreras i systemet. Det innebär att bedömning som sker utanför WISEflow måste laddas upp tillbaka in i WISEflow för att bedömningsprocessen ska gå att färdigställa.

Att göra bedömningen vid sidan av WISEflow blir alltså ett tidskrävande och administrativt arbete och vi rekommenderar alla att göra bedömningen direkt i systemet.

Kontakta This is an email address om du har frågor kring hur du ska gå tillväga för att hantera bedömningen på det här sättet.