Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om bedömning i en FLOWlock

Lägg till en generell kommentar som visas för samtliga studenter genom att klicka på fliken i mitten (namnet på examinationen) och välj Lägg till kommentar till alla deltagare.

Ett fönster öppnas där det finns möjlighet att skriva en kommentar och även bifoga filer.

Kommentaren visas för samtliga studenter i samband med att återkoppling och betyg publiceras för studenterna i WISEflow.

Kommentar till alla studenter

Lägg till en generell kommentar till enskild student genom att att klicka på fliken överst till höger (FlowID nummer) och välj Lägg till kommentar.

Ett fönster öppnas där det finns möjlighet att skriva en kommentar och även bifoga filer.

Kommentaren visas för den enskilde studenten i samband med att återkoppling och betyg publiceras för studenterna i WISEflow.

Generell kommentar

Om du som bedömare öppnar den aktuella tentan och meddelandet 'Inga deltagare' visas, saknas det en inställning som görs av utbildningsadministratören.

Kontakta din utbildningsadministratör och be om hjälp.