FLOWcombine

En FLOWcombine består av flera delar och respektive del kan vara av tentamenstyperna FLOWmulti, FLOWassign eller FLOWlock.

En FLOWcombine består av flera delar och respektive del kan vara av tentamenstyperna FLOWmulti, FLOWassign eller FLOWlock.

Bedömning på underflows (del) sker på samma sätt som enligt instruktionerna ovan för respektive tentamenstyp. Bedömande lärare bedömer de frågor hen ansvarar för och registrerar sin bedömning.

Den lärare som sätter den sammanvägda bedömningen hittar manualer under rollen Granskare.

Kontakta This is an email address om du har frågor kring bedömningen av FLOWcombine.