Vanliga frågor och svar

På den här sidan finns svar på vanliga frågor gällande bedömning av en FLOWmulti.

Redigera en annotering genom att klicka på rutan Annoteringar (ej på det gröna plustecknet). Annoteringen öppnas och du kan göra dina ändringar.

Redigera en annotering

Om du har registrerat din bedömning låser systemet samtliga tentamina och det går inte att göra ändringar men utbildningsadministratören och/eller Granskaren kan låsa upp registreringen så att det går att göra ändringar igen.

Om du tidigare har rättat en FLOWmulti tillsammans med andra kollegor så kommer du att märka att den blå bock som används för att bekräfta bedömningen på respektive sektion inte visas när du rättar en FLOWmulti på egen hand.

Det är som det ska och steget med att bekräfta bedömningen för varje sektion krävs inte när det endast är en rättande lärare. Om du tycker att den blå bocken är bra så kan du meddela din administratör att du önskar en sektionsfördelad tentamen även om du är rättar på egen hand.

Om du som bedömare öppnar den aktuella tentan och meddelandet 'Inga deltagare' visas, saknas det en inställning som görs av utbildningsadministratören.

Kontakta din utbildningsadministratör och be om hjälp.