Övrigt som är bra att känna till

Här finns information om saker som kan vara bra att känna till. Till exempel att det går att överföra frågor från en bedömare till en annan.

I en FLOWmulti-tentamen är det vanligt att bedömningen delas upp och att frågor delas ut till respektive bedömare. Om en bedömare av någon anledning inte har möjlighet att bedöma sina frågor så går det nu att överföra frågorna till en annan bedömare.

Notera att det inte går att överföra enstaka frågor utan alla frågor som initialt tilldelades bedömaren måste flyttas till en ny bedömare. 

Det är administratören som överför frågor. Kontakta This is an email address för mer information eller hjälp. 

Lägg till en generell kommentar till enskild student genom att att klicka på fliken överst till höger (FlowID nummer) och välj Lägg till kommentar.

Ett fönster öppnas där det finns möjlighet att skriva en kommentar och även bifoga filer.

Kommentaren visas för den enskilde studenten i samband med att återkoppling och betyg publiceras för studenterna i WISEflow.

Generell kommentar

Lägg till en generell kommentar som visas för samtliga studenter genom att att klicka på fliken i mitten (namnet på examinationen) och välj Lägg till kommentar till alla deltagare.

Ett fönster öppnas där det finns möjlighet att skriva en kommentar och även bifoga filer.

Kommentaren visas för samtliga studenter i samband med att återkoppling och betyg publiceras för studenterna i WISEflow.

kommentar till alla studenter