Vanliga frågor och svar

På den här sidan finns svar på vanliga frågor gällande bedömning av en FLOWmulti.

Jag kan inte registrera min bedömning.

För att registrera bedömningen kräver systemet att bedömningen är bekräftad för varje sektion. Genom att klicka på fliken som visas överst på bedömningsytan, rubriken på fliken är namnet på tentamen, kan du på individnivå se om samtliga sektioner är bekräftade.

klicka på fliken som visas överst på bedömningsytan

Exempel: Bild ovan visar att endast 4 av 5 sektioner på student tre har blivit bekräftade. Öppna studentens tentamen och bekräfta din bedömning för den sektionen.

Redigera en annotering genom att klicka på rutan Annoteringar (ej på det gröna plustecknet). Annoteringen öppnas och du kan göra dina ändringar.

Redigera en annotering

När du bekräftar bedömningen låser systemet den sektionen. Innan det går att ändra bedömningen behöver du låsa upp sektionen genom att klicka på den blåmarkerade bocken.

bekräftar bedömningen

Bocken avmarkeras och du kan göra önskade ändringar. När du är färdig bekräftar du din bedömning genom att klicka på den blåmarkerade bocken igen.

Varje sektion har en maxpoäng. Om poängen du tilldelar orsakar att sektionens maxpoäng överskrids, kommer systemet inte att klara av att registrera den poängen och ändrar automatiskt poängen du tilldelar till ett poängvärde som inte orsakar att sektionens maxpoäng överskrids. 

Om du har registrerat din bedömning låser systemet samtliga tentamina och det går inte att göra ändringar men utbildningsadministratören och/eller Granskaren kan låsa upp registreringen så att det går att göra ändringar igen.

Om du som bedömare öppnar den aktuella tentan och meddelandet 'Inga deltagare' visas, saknas det en inställning som görs av utbildningsadministratören.

Kontakta din utbildningsadministratör och be om hjälp.