FLOWcombine (tentamen i flera delar)

Information till dig som ska skapa en FLOWcombine (tentamen i flera delar). En FLOWcombine kan användas för sals- och hemtentamen.

FLOWcombine används för att dela upp tentamen i två eller möjligtvis tre delar. 

En FLOWcombine kan använda samtliga tentamenstyper som WISEflow erbjuder, exempelvis FLOWmulti och FLOWassign.

Syftet med att välja FLOWcombine är att studenterna ska uppnå mål på delarna separat och att modulen då ska förenkla lärarnas bedömningsprocess.

Rekommendation till lärare angående FLOWcombine

FLOWcombine för en tentamen kan lärare använda om:

  • Tentamen består av flera delar som ska bedömas var för sig och sedan räknas samman till ett betyg.
  • Examinationen ska bestå av flera sinsemellan olika delar, t ex en FLOWmulti-del som kombineras med en FLOWassign eller FLOWlock.

Vi rekommenderar att FLOWcombine endast används då:

  • Antalet studenter överskrider 50 personer (på ordinarie tentamen). Vinsterna för lärarna behöver vara så stora så att det värt den extra administration det innebär.
  • Tentamen innehåller maximalt två delar. Studenterna behöver logga in och ur i de olika delarna och för många delar innebär mycket arbete med in- och utloggning samt svårigheter att få en överblick över tentamen som helhet.

Kontakta oss på This is an email address för mer information om FLOWcombine.