FLOWlock (filbaserad tentamen)

Information till dig som ska skapa en FLOWlock (filbaserad tentamen i låst läge). Kan användas för salstentamen.

Den stora vinsten med FLOWlock är den integration som finns med Ouriginal (Urkund). I samband med att studenterna lämnar in genereras en analysrapport som rättande lärare samt granskare kan ta del av direkt inne i bedömningsverktyget.

Om ni är flera bedömare och även arbetar med poäng rekommenderar vi starkt att ni istället använder tentamenstypen FLOWmulti.
Kontakta digitaltenta@oru.se för mer information.

Inspelade genomgångar av Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare. 

The recordings are in Swedish but there are English subtitles available. 

Select English subtitles by pressing (CC) shown in the bottom right corner.

Skapa en ram för tentamen och ladda upp PDF

 1. Gå in under fliken Författare
 2. Klicka på knappen 'Gå till uppgifter (äldre) som finns längst ner till höger.
 3. Klicka på Ny uppgift till höger om rubriken Uppgifter
  Ny FLOWassign.PNG
 4. Skriv in uppgiftens Titel
  • Döp uppgiften till namnet så som den står i kursplanen.
  • Titeln är begränsad till 50 tecken.
 5. Du kan välja att skriva in en kompletterande Beskrivning av uppgiften
 6. Du kan välja att skriva in Taggar på din uppgift/tentamen
  Skapa uppgift FLOWassign.PNG
 7. Klicka på Nästa för att skapa din uppgift
 8. Välj Filbaserad uppgift och klicka på Skapa
  Skapa filbaserad uppgift.PNG
 9.  När du skapat din Uppgift är det dags att lägga till ett innehåll. Det gör du genom att klicka på Lägg till filer och välj Genom att ladda upp en fil
  Lägg till filer.png
 10.  Klicka på Ladda upp och bläddra fram PDF-filen med innehållet
  Ladda upp.PNG
 11. Du har nu laddat upp filen med innehållet och kan lägga till en titel samt förhandsgranska innehållet.
  Extramaterial

Förhandsgranska och publicera uppgift

När du känner dig nöjd med din Uppgift är det dags att publicera den.

 1. Klicka på knappen Publicera längst upp i sidhuvudet på din Uppgift
  Publicera uppgift


 2. Din uppgift öppnas nu i ett fönster där kan du förhandsgranska innehållet och godkänna publiceringen. Klicka på den gröna knappen Godkänn längst ner till höger i fönstret
  Godkänn publicering.PNG
 3. Uppgiften publiceras och sparas under rubriken Publicerade uppgifter
  Publicerade uppgifter

Bifoga din publicerade uppgift till aktuellt flow

För att studenterna ska nå tentamen när deltagarperioden startar behöver författaren koppla sin publicerade tentamen till det aktuella flowet (tentamenstillfället) som utbildningsadministratören skapar.

 1. Ställ pekaren över titeln på din Publicerade uppgift så öppnas en liten "pratbubbla" med texten Klicka för att kopiera referensen till din klippbräda 
 2. Klicka på titeln så kopieras referenskoden automatiskt
  Kopiera referenskod.png
  Du kan även se referenskoden i ljusgrått under titeln på den Publicerade uppgiften - i det här exemplet A84G-9BQU
 3. Klicka på fliken Associerade flows
  Associerade flows.PNG
 4. Bifoga din tentamen till flowet genom att klicka på den lilla pilen till höger om flowets sidhuvud.
 5. Klistra in den referenskod du har kopierat i rutan där det står Referens och klicka på Bifoga.

Du har nu bifogat din tentamen till det aktuella flowet.