Dela ut olika versioner av tentamen

I FLOWlock går det att ladda upp olika versioner av en tentamen till ett tentamenstillfälle och dela ut olika versioner till studenterna.

I en FLOWlock går det att ladda upp flera versioner av en tentamen till ett tentamenstillfälle.

Det går också att dela ut en version av tentamen till samtliga studenter och istället fördela ut olika bilagor, det kan exempelvis vara användbart när studenterna ska analysera texter. På detta sätt får studenterna ta del av olika texter.

Författaren skickar samtliga filer till utbildningsadministratören som laddar upp filerna till systemet och gör fördelningen enligt anvisning från läraren. 

I exemplet nedan har vi delat ut en tentamen till samtliga studenter men olika versioner av tillhörande bilagor. 

Fördelning av uppgifter

Vill du veta mer? Kontakta This is an email address.