Extramaterial och särskilda verktyg

Ge studenter tillgång till inbyggda verktyg. Till exempel en kodredigerare, ritverktyg och möjlighet till att ta bilder med sin inbyggda webbkamera.

När författaren skapar sin examination i WISEflow kan hen tillåta studenterna att använda särskilda verktyg. Det kan till exempel vara verktyg för att skriva kod, ladda upp filer och ta bilder med sin webbkamera.

För att ge studenterna tillgång till ett eller flera verktyg behöver utbildningsadministratören meddelas. Verktygen aktiveras  från utbildningsadministratörens sida.

Kontakta This is an email address för mer information.