Ge studenter tillgång till material på internet trots nedlåst dator (salstentamen)

Din utbildningsadministratör kan vitlista webbsidor och studenterna får därmed tillgång till material på internet. Det kan exempelvis vara en PDF som har laddats upp till molnet eller en sida på internet. 

Under pågående tentamen är studenternas datorer nedlåsta, genom att vitlista en webbsida får studenterna läsbehörigheter till den specifika webbsidan trots att deras datorer är nedlåsta. 

Vill du veta mer? Kontakta This is an email address.