FLOWmulti (interaktiv tentamen)

FLOWmulti används för att bygga interaktiva tentamen där möjligheten att använda flera olika frågetyper finns.

 • Flow - den administrativa ramen, avser hela flödet från början till slut, dvs tentamenstillfället. Hanteras av utbildningsadministratören.
 • Uppgift - enskild tentamen i redigerbart läge.
 • Publicerad uppgift - publicerad tentamen färdig att användas, dvs tentamen är låst för redigering.
 • Innehållsbank - en bank med frågor.
 • Sektion - digital sida som kan innehålla en eller flera frågor.
 • FLOWtyp - Att du ska använda FLOWtypen FLOWmulti.
 • Bedömningsfördelning - Hur ska bedömningsfördelningen göras, vem ska rätta vilken sektion?
 • Granskare - Ska examinator få tillgång till att besluta om slutlig bedömning via rollen Granskare?
 • Kommer några extra funktioner att användas - Till exempel vitlistning av webbsidor.

Instruktionen är uppdelad i flera steg och går igenom hur du skapar frågor och sätter ihop en tentamen i FLOWmulti med innehållsbanken som utgångspunkt.

Skapa frågor i innehållsbanken

 1. Logga in i WISEflow och klicka på fliken Författare
 2. Klicka på knappen Gå till innehållsbanken

 3. Klicka på knappen Lägg till en sektion
 4. Skriv en titel, en valfri beskrivning och klicka på Spara
  • Du skapar nu en Sektion (digital sida) där du kan välja att lägga in en eller flera frågor beroende på hur du vill bygga din tentamen.
 5. Sektionsöversikten öppnas
  imagev3kir.png
  1. Skapa en ny fråga
  2. Visar hur många frågor Sektionen innehåller
  3. Visar Sektionens totalpoäng
  4. Lägg till en författargrupp
  5. Kontrollera om sektionen har använts i en tidigare tentamen
  6. Kopiera Sektionen
  7. Radera Sektionen och allt innehåll
  8. Redigera Titel och Beskrivning
  9. Spara ändringar
  10. Sektionsinställningar
  11. Förhandsgranska Sektionen

 6. Klicka på pluset för att skapa en ny fråga
  1. Välj frågekategori i vänstermenyn
  2. Klicka på önskad frågetyp

imagerct6m.png

 

Frågeinställningar

Beroende på vilken frågekategori du väljer att använda så skiljer sig frågans inställningsmöjligheter.

I den här instruktionen går vi igenom de grundläggande frågeinställningarna för våra mest använda frågetyper. Flervalsfrågor (Multiple Choice) och Essäfrågor (Written & Recorded).
Information om de mer avancerande inställningarna finns längre upp på den här sidan, under rubriken Övrigt som är bra att känna till.

Information om samtliga frågetyper finns på leverantörens hemsida, informationen är på engelska. Det går också bra att kontakta This is an email address om du har funderingar kring frågeinställningarna.

https://authorguide.learnosity.com/hc/en-us/categories/360000074917-Question-Types.

 • Välj frågekategorin Multiple Choice som visas i vänstermenyn
 • Klicka på den flervalsfråga du önskar att använda
 • Skriv in frågetexten och svarsalternativen
  • Klicka på papperskorgen som visas till höger om respektive svarsalternativ för att radera ett alternativ.
  • Klicka på +Add för att lägga till ytterligare svarsalternativ.

imagemcxhp.png

 • Ange hur många poäng hela frågan ger alternativt hur många poäng respektive rätt svar är ger.
  • Om poängtypen är (se nedan) Exakt match anger du hur många poäng studenten får för alla rätt svar.
  • Om poängtypen (se nedan) är Partial match per response anger du hur många poäng studenten får per respektive rätt svar.
 • Markera det rätta svarsalternativet
  • Klicka i Multiple responses om frågan inneehåller mer än ett rätt svar.
  • Klicka i Shuffle options om du vill att svarsalternativen randomiseras för studenter.

imagezmqsi.png

 • Klicka på More options som visas längst ner
 • Välj poängtyp (Scoring type)
  • Exakt match innebär att studenterna behöver alla rätt för att få poäng på frågan.
  • Partial match per response innebär att studenterna får poäng för varje rätt svar.
   Om du väljer poängtypen Partial match per response så behöver vi förhindra att studenterna helgarderar sig genom att klicka i alla svar.
   • Med inställningen Penalty points kan du ange hur många minuspoäng studenterna får för fel svar.
   • Med inställningen Maxmimum number of responses bestämmer du hur många svarsalternativ studenterna kan markera.

imagea4ly.png

Klicka på Save som visas överst till höger när du är färdig med frågekonstruktionen.

imagednvei.png


 • Välj frågekategorin Written and Recorded som visas i vänstermenyn
 • Klicka på frågetypen Essay with rich text
 • Skriv in frågetexten
 • Bestäm ordgränsen (10 000) ord är standardgränsen.

imageq1lh.png

 • Klicka på More options som visas längst ner
 • Ange hur många poäng frågan är värd i rutan Max Score

imageu3kkl.png

Klicka på Save som visas överst till höger när du är färdig med frågekonstruktionen.

image3mfya.png

Konstruera tentamen

När du har skapat dina frågor i innehållsbanken är det dags att sätta ihop tentamen.

 1. Klicka på fliken Författare
 2. Välj Gå till uppgifter
  imageb6o9c.png
 3. Klicka på knappen Ny uppgift som visas till höger
 4. Skriv en titel och en valfri beskrivning
  1. I rutan 'Lägg till etikett' taggar du din tentamen med exempelvis kurskod och termin. Tryck på Enter efter att du har skrivit en tagg för att spara den.
 5. Klicka på Spara

imagerrno.png

Nu har vi skapat ramen för uppgiften och det är dags att lägga till sektioner som innehåller frågor.

Importera frågor från innehållsbanken

 1. Klicka på Lägg till en sektion som visas till höger
 2. Välj Från innehållsbanken
  image8gdq7.png
 3. Din innehållsbank öppnas och alla frågor som finns i din innehållsbank visas
 4. En av de sektioner som ska finnas med i din tentamen är en förstasida med tentamensinformation till studenten. Om du saknar mallen för din institution så kan du ladda ner mallen här. Kontakta This is an email address om du önskar att få hjälp med detta.
 5. Markera sektionerna som du vill importera till din tentamen
 6. Klicka på Spara

  imageq4qf8.png

Nu har du lagt till de sektioner och frågor som du vill ha i din tentamen.

Översikt uppgiftsverktyg

När du har importerat frågorna du önskar att använda i din tentamen visas följande vy:

imagenuqa8.png

 1. Ta bort sektionen från din tentamen/uppgift
 2. Kopiera sektionen - kopian hamnar längst ner i din uppgift.
 3. Ta bort sektionens koppling till innehållsbanken - när kopplingen bryts så kan du redigera sektionen på uppgiftsnivå utan att ändringarna påverkar sektionen inne i innehållsbanken.
 4. -
 5. Förhandsgranska sektionens frågor
 6. Redigera sektionens frågor
 7. Redigera uppgift - ändra namn, beskrivning och taggar.
 8. Konfigurera uppgiften - aktivera slumpade sektioner, förhindra bakåtnavigering och skapa en Informationssida.
 9. Kopiera tentamen/uppgiften och allt dess innehåll
 10. Förhandsgranska hela tentamen/uppgiften
 11. Hantera sektioner - ta bort flera sektioner samtidigt
 12. Ordna sektioner - en vy som låter dig klickdra sektionerna i önskad ordning.
 13. Lägg till fler sektioner
 14. Visar det totala antalet frågor i hel tentamen/uppgift
 15. Visar tentamens totalpoäng
 16. Lägg till författargrupp - om kollegor ska få åtkomst till tentamen för att lägga till eller redigera sektioner/frågor tilldelas åtkomst via författargrupper.
  Mer information finns här.

Publicera och koppla tentamen till tentamenstillfället

När du är helt färdigt med konstruktionen av tentamen ska den publiceras och kopplas till tentamenstillfället (flowet) så att studenterna får åtkomst till tentamen när deltagarperioden startar.

 1. Klicka på Flowversioner som visas till höger
 2. Välj Skapa flowversion

  imageojubk.png
 3. En publicerad version av din tentamen skapas. Den publicerade versionen är ej redigerbar. Eventuella justeringar behöver göras i den opublicerade versionen och efter att ändringar har utförts behöver det här steget göras på nytt (publicera och koppla tentamen till tentamenstillfället).

  imagezsan.png
 4. Kopiera referenskoden genom att klicka på koden en gång med muspekaren. Referenskoden är den kod som är inramad på bild ovan.
 5. När du klickar på koden bekräftar systemet att koden är kopierad.
  imageb30uv.png
 6. För att slutföra det sista steget behöver vi gå tillbaka till Författarens startsida. Klicka på fliken Författare.
 7. Välj Gå till associerade flows som visas nere till vänster.

  imagesgn9.png
 8. På sidan som visas ser vi alla tentamenstillfällen (flows) där utbildningsadministratören har lagt till oss som författare.
 9. Fäll ut det aktuella tentamenstillfället genom att klicka på rubriken
 10. Högerklicka i rutan 'Referens' som visas under rubriken Uppgift på den vänstra sidan
 11. Klistra in referenskoden som vi kopierade i föregående steg och välj Bifoga.

image7ft24.png

Nu har du kopplat tentamen till det aktuella tentamenstillfället och du är färdig i din roll som författare.

imagezpsyn.png