Förhindra bakåtnavigering (vändtenta)

Förhindra studenter att gå tillbaka till föregående fråga.

Det går att ställa in så att studenterna förhindras att backa till föregående sida. Författaren kan välja om systemet ska visa en varning om detta för studenten när hen går vidare i sin tentamen. Funktionen aktiveras i uppgiftens inställningar.

Konfigurera uppgift

Förhindra bakåtnavigering