Vitlista webblänkar

Ge studenter läsbehörighet till utvalda webbsidor trots nedlåsta datorer under salstentamen

Din utbildningsadministratör kan vitlista webbsidor och studenterna får därmed tillgång till material på internet. Det kan exempelvis vara en PDF som har laddats upp till molnet eller en sida på internet. 

Författaren kan också bädda in webblänkar i frågor, vilket ger studenterna tillgång till den specifika webbsidan.

Under pågående salstentamen är studenternas datorer nedlåsta, genom att vitlista en webbsida kan studenterna nå materialet trots att deras datorer är nedlåsta. 

Vill du veta mer? Kontakta This is an email address.