Anpassa sektionens layout

En sektion (digital sida) innehåller en eller flera frågor. Genom att anpassa sektionens layout kan vi till exempel placera två frågor bredvid varandra.

Om ni väljer att anpassa sektionens layout är det viktigt att ta hänsyn till studenternas förutsättningar. Det finns till exempel studenter som arbetar vid en mindre datorskärm.

Kontakta This is an email address om du vill ha stöd i detta.

Fördela sektionens yta med kolumner

 1. Med innehållsbanken och sektionen öppnad, välj Settings
  sektionens inställningar
 2. På sidan som visas kan du välja hur ytan ska fördelas. Klicka på det alternativ som du föredrar och välj Apply
  Välj fördelning
 3. Vi återgår till sektionens huvudsida och ser att vi nu har möjlighet att skapa två frågor bredvid varandra.
  Det går även att lägga till andra verktyg, så som videospelare, linjaler, kalkylator, textavsnitt med mera.
  Lägg till verktyg
 4. Förhandsgranska sektionen och kontrollera så att allting stämmer. Klicka därefter på Save.
  Förhandsvisa sektion

Vilka verktyg finns tillgängliga?

Om du vill använda något av de verktyg som finns i WISEflow så når du verktygen genom att:

 1. Med sektionen öppnad, klicka på plustecknet 'add new'.Lägg till fråga eller verktyg
 2. En lista med tillgängliga frågetyper visas, växla från Questions till Features
  Välj verktyg
 3. Klicka på det verktyg du vill lägga till i sektionen
  Tillgängliga verktyg

Kontakta This is an email address om du har frågor kring konfigurationen av dessa verktyg.