Författargrupper

Författargrupper är WISEflows verktyg för att möjliggöra samarbete vid konstruktion av tentamen. Det går att samarbeta på sektionsnivå och uppgiftsnivå.

Varje enskild författare har möjlighet att skapa nya författargrupper. Till författargruppen kopplas kollegor som ska få tillgång till hel tentamen (uppgift) eller enskilda sektioner.

Att koppla en författargrupp till hel tentamen innebär att kollegorna som ingår i författargruppen får tillgång till att lägga till egna sektioner och frågor i tentamen.

Att koppla en författargrupp till enskild sektion innebär att kollegorna som ingår i författargruppen får tillgång till att lägga till och redigera befintliga frågor som ingår i sektionen.

Skapa en författargrupp

 1. Logga in i WISEflow och klicka på fliken Författare
 2. Välj Hantera författargrupper som visas längst ner till vänster
  Författargrupper
 3. Välj Skapa en ny författargrupp som visas överst till höger
 4. Skriv ett namn och en valfri beskrivning
 5. Klicka på Spara
  Skapa författargrupp
 6. Författargruppens översikt visas
 7. Välj Lägg till co-författare för att lägga till kollegorna till gruppen
  Lägg till medlemmar
 8. Sök fram kollegan och klicka i bocken som visas till höger om kollegans namn, repetera för varje kollega som ska ingå i gruppen.
  Markera och lägg till
 9. Klicka på Bekräfta när alla kollegor är tillagda

Författargruppen har skapats och går nu att koppla till hel tentamen/uppgift eller enstaka sektioner.

Koppla författargrupp till hel tentamen/uppgift

Att koppla en författargrupp till hel tentamen sker efter att ramen för tentamen har skapats.

 1. Med tentamen öppnad, klicka på knappen för författargrupper.
  Koppla författargrupp
 2. I rutan som öppnas, välj den aktuella författargruppen och klicka på Spara
  Markera och lägg till

Nu har författargruppen kopplats till tentamen och samtliga gruppmedlemmar får tillgång till den. 

Medlemmarna i författargruppen kan:

 • Lägga till sektioner och frågor
 • Redigera sina egna sektioner och frågor
 • Ta bort sektioner från tentamen
 • Förhandsgranska sektioner
 • Kopiera sektioner
 • Publicera tentamen

Koppla författargrupp till enskild sektion

Om du vill konstruera en sektion med frågor tillsammans med kollegor så behöver du koppla författargruppen till sektionen i innehållsbanken.

 1. Med innehållsbanken och sektionen öppnas, klicka på knappen för författargrupper
  Lägg till författargrupp

 2. I rutan som öppnas, välj den aktuella författargruppen och klicka på Spara

Markera och lägg till

Nu har författargruppen kopplats till sektionen och samtliga gruppmedlemmar får tillgång till den. 

Medlemmarna i författargruppen kan:

 • Lägga till frågor till sektionen
 • Redigera samtliga frågor
 • Ta bort frågor från sektionen
 • Förhandsgranska sektionen
 • Ordna placeringen på frågorna
 • Anpassa sektionens layout