Ordna och placera frågor i en tentamen/uppgift

I WISEflow finns det ett verktyg som låter dig ordna och placera frågor i din tentamen.

Ordna och placera frågor

När du konstruerar din tentamen så finns det ett verktyg som låter dig att klickdra frågor till önskad plats.

  • Klicka på knappen Ordna sektioner
    Ordna sektioner
  • I vyn som öppnas visas alla sektioner som du har lagt till i tentamen
  • Klicka på en sektion som du vill flytta och dra sektionen till önskad plats. Släpp muspekaren när sektionen ligger rätt.
    Klickdra för att flytta
  • Klicka på Spara när du är färdig
    Spara när du är färdig