Kontrollera om sektioner har använts

Om du är osäker på om du har använt en sektion/fråga vid ett tidigare tentamenstillfälle så går det att kontrollera.

När du har öppnat din innehållsbank visas dina sektioner med frågor. För att kontrollera om en sektion har använts tidigare så behöver du redigera sektionen genom att klicka på pennan som finns till höger på sektionens rad.

Åtkomst till funktionen

Sektionen öppnas och med knappen relaterade uppdrag kan vi se om sektionen har använts i en tentamen/uppgift.

Kontrollera sektion

I exemplet kan vi se att jag har använt den aktuella sektionen i en tentamen med namnet Hemtentamen 2020.

Tidigare uppgifter