Att genomföra praktiska examinationer på distans

Praktiska examinationer kan ske under många skilda förutsättningar. Till praktiska examinationer kan t ex räknas laborationer av olika slag, utförandemoment, fysiska färdighetstester och verksamhetsförlagd utbildning. En del av de här examinationerna är omöjliga att utföra på distans, medan några skulle gå att utföra på distans och det är dessa vi fokuserar på här.