Var med och utveckla!

Vill du vara med och testa nya examinationsformer i WISEflow? Exempelvis muntlig examination eller olåst tentamen i sal med tredjepartsprogram som SPSS? Hör av dig till This is an email address.