Arbeta som examinator för hemtentamen/skriftliga inlämningar

Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare, ger en kort introduktion till hur du arbetar som examinator i WISEflow.