Matrisbedömning av en hemtentamen

Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare, ger en kort introduktion till hur du kan arbeta med matrisbedömning av en hemtentamen i WISEflow