Det går inte att registrera bedömningen

Om det inte går att registrera den slutliga bedömningen behöver du kontrollera att samtliga sektioner är bekräftade.