Ta del av analysrapporter i WISEflow

Urkund är universitetets gemensamma system för plagiatkontroll.

När du har öppnat bedömningsverktyget kan du ta del av analysrapporter för respektive inlämning genom att klicka på knappen Likhet som visas överst till höger. 

knapp för analysrapport

När du klickar på knappen öppnas en ny flik i din webbläsare och det är här du tar del av analysrapporten.

Analysöversikt

Översikt

 1. Rutorna representerar sidor av det dokument som har analyserats av Urkund. 
  Färgkoderna visar vilken eller vilka delar av dokumentet som innehåller matchningar. 
  Samtliga rutor går att klicka på för att få en tydligare beskrivning om matchningen.
 2. Verktygsfältet
  1. Klicka på Cirkeln för att återställa analysrapporten, används exempelvis om du har valt att exludera källor i rapporten men vill sedan återgå till originalrapporten.
  2. Klicka på Pil ner för att ladda ner analysrapporten och ta del av den offline.
  3. Klicka på Frågetecknet för en genomgång av Urkunds analysverktyg. 
 3. Här visas en överblick över samtliga matchningar och varningar i analysrapporten. 
  Klicka på en matchning eller varning för att direkt gå till den delen av dokumentet.
 4. Det enskilda dokumentets matchning visas i procent och även genomsnittet för vårt lärosäte. 
 5. Här visas ytterligare information om dokumentet, antal ord, dokumentnamn osv.

Under fliken Träffar visas samtliga matchningar som Urkund har hittat. På vänster sida visas text från det inlämnade dokumentet och på höger sida visas text och matchningens källa.

Fliken träffar

Textlikhet

1. Är textstycken som har matchats mot andra källor.

Varningar

2. Är upplysningar om eventuella oegentligheter i dokumentet, exempelvis bilder, misstänksam textformatering och osynliga tecken för att påverka ordräkningen. 

På fliken Källor listas respektive källa som matchningar har gjorts mot. 

Källor

 1. Olika typer av källor, för varje matchning framgår det var matchningen kommer ifrån. Skolarbete (SA) Hemsida (W) Tidsskrift (J). 
  I exemplet på bilden ovan är matchningen mot ett tidigare skolarbete (SA). 
 2. Varje källa presenteras på en separat rad. Här framgår det hur många procent av textlikhet källan innehåller.

Support

Erik Sundström

Befattning: Systemadministratör Organisation: Avdelningen för digitalisering och IT

Profilsida: Erik Sundström

E-post:

Telefon: 019 303021

Rum: L1313B