Flera bedömare FLOWassign

Viktig information till er som bedömer en FLOWassign tillsammans med andra.

För att medbedömare och studenter ska ha möjlighet att se din bedömning på en tenta som skrivs i FLOWassign behöver du säkerställa:

Att du har skrivit poängen i rutan för kommentarer (om ni arbetar med poäng).

Att dina kommentarer är delade med alla.

Att du har skrivit en sammanfattande kommentar på respektive inlämning.

Arbeta med poäng

I en FLOWassign går det att arbeta med poäng på två olika sätt. Det går att arbeta med båda sätten samtidigt.

  1. Skriv poäng i rutan för kommentarer för att synliggöra dessa i återkopplingen till studenter samt till medbedömare.
  2. Skriv poäng i rutan poäng för att systemet ska summera poäng till slutgiltig bedömning. 

När du skapar en annotering öppnas rutan för kommentarer samt rutan för poäng. 

För att studenten ska ha möjlighet att ta del av poängen behöver dessa skrivas i rutan för kommentarer. 

För att systemet ska ha möjlighet att summera poäng till ett betyg behöver poängen skrivas i rutan för poäng.

image0cmpx.png


Dela kommentarer med alla

Som standard delas kommentarerna med alla (studenten och medbedömaren). 

Det går att välja att dela kommentaren med endast studenten, endast medbedömaren, göra kommentaren helt privat eller dela kommentaren med alla (student och medbedömare). 

Klicka i eller ur alternativen och välj på så sätt vem kommentaren delas med. 


Skriv en sammanfattande kommentar

För att underlätta för både medbedömaren och studenten kan det vara fördelaktigt att skriva en sammanfattande kommentar för varje enskild tenta.

Det är särskilt användbart om ni har delat upp bedömningen av en tenta och ska rätta några frågor var. 

På bilden nedan har bedömare nummer ett (Erik) skrivit en sammanfattande kommentar som bedömare nummer två tar del av. 

Hur skriver jag sammanfattande kommentarer och hur tar jag del av kommentarer som mina medbedömare skrivit?

Väl inne i bedömningsverktygen skriver du en sammanfattande kommentar på den enskilde studentens arbete genom att klicka på den aktuella studentens anonymkod som visas överst till höger (i det här exemplet flowID nummer 1). 

Klicka sedan på Lägg till kommentar.

'

Till höger öppnas en ruta och du skriver din kommentar i rutan. Kommentaren sparas automatiskt så när du är färdig kan du kryssa ner rutan.

Hur tar jag del av min medbedömares kommentarer?

Väl inne i bedömningsverktygen öppnar du den så kallade summeringen genom att klicka på den aktuella studentens anonymkod som visas överst till höger (i det här exemplet flowID nummer 1. 

Klicka sedan på Summering.

En ny sida öppnas som visar medbedömarnas sammanfattande kommentarer samt medbedömares kommentarer på studentens inlämnade tenta.