Arbeta som granskare i WISEflow

Som Granskare behöver du veta vilken tentamenstyp du ska använda. Din kollega som satt ihop tentamen vet vilken av nedanstående tentamenstyp som är aktuell.

 • Salstentamen
  • FLOWmulti (interaktiv tentamen)
  • FLOWlock (filbaserad tentamen)
  • FLOWcombine (tentamen i flera delar)
 • Hemtentamen
  • FLOWmulti (interaktiv tentamen)
  • FLOWassign (filbaserad tentamen
  • FLOWcombine (tentamen i flera delar

För att titta igenom den bedömning som gjorts samt kontrollera poänggränser för betyg går du in under fliken Granskare och klickar på Öppna på den tentamen du vill arbeta med.

WF granskare.PNG

Här kan du göra följande:

 1. Under den vänstra ikonen med "den ifyllda pratbubblan" hittar du Bedömarverktyget och kan bläddra dig igenom tenta för tenta eller fråga för fråga, beroende på hur du vill arbeta. Under den högra ikonen med "pratbubbla med en liten bock" hittar du summeringen av gjord bedömning så som den enskilde studenten kommer att se den. Här kommer du endast in på vald tentamen. 
 2. I rutan med poäng kan du klicka för att se hur många poäng studenten fått på enskilda sektioner. Det är också här som du kan "låsa upp" registrerad bedömning så att bedömande lärare kan gå tillbaka och ändra om något blivit fel. För att låsa upp klickar du på det lilla hänglåset.

  Obs! Nr 1 här motsvarar första sektionen som innehåller en fråga, dvs om en förstasida funnits med och tagits bort inför bedömningen motsvarar nr 1 här alltså sektion 2.
  Bild på sektioner och poäng

 3. Betygskonverterare - här ställer du in poänggränsen/poänggränserna för betyg. När du godkänner inställningarna kommer systemet att föreslå betyg.
  Bild på betygskonverteraren

 4. Lämna in alla - den här knappen blir grön då Betygskonverteraren ställts in.
 5. Filtrera bedömare - den här funktionen kan du använda om du vill titta på hur en enskild bedömare har satt poäng. Klicka på Filtrera bedömare och välj den bedömande lärare vars poängsättning du vill titta på.
 6. Statistik - här har du tillgång till statistik och den bedömning som gjorts. Den kanske mest användbara delen av statistiken är en poängöversikt. Den hittar du genom att:
  1. Välja i rullistan längst upp till höger i vyn som öppnas. Även här kan du välja att filtrera statistiken och poängöversikten på bedömande lärare.
   Visar hur ändrar vyn i statistikverktyget

  2. Gå in under fliken Poängsättning längst ner i vyn
   Visar fliken poängsättning


  När du är färdig med att titta igenom bedömningen och kontrollerat betyg på tentamensdelen slutregistrerar du bedömningen genom att klicka på Lämna in alla
  Visar knappen lämna in alla

  Ditt arbete som examinator är nu slutfört.

Inspelad genomgång av Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare. 

The recordings are in Swedish but there are English subtitles available. 

Select English subtitles by pressing (CC) shown in the bottom right corner.

FLOWassign - Flera bedömare och en granskare

Administratören tilldelar granskaren rättigheter att besluta om den slutliga bedömningen.

Bedömarna tilldelar och registrerar ett betyg för respektive student.

När bedömningen är slutförd ser granskaren betygen som respektive bedömare tilldelat och tilldelar ett slutligt betyg utifrån det underlaget. 

Granskarens vy

I exemplet finns endast en student, men en rad skapas för varje student som har skrivit tentan och visas enligt nedan.

I vyn kan vi se det betyg som har tilldelats av bedömarna. Klicka på ett betyg för att se vem som har tilldelat det. I exemplet har två bedömare tilldelat studenten ett Godkänt betyg och en bedömare har tilldelat ett underkänt betyg.

Sätt det slutliga betyget

Klicka i rutan som finns i kolumnen Slutgiltig och tilldela därefter betyget, klicka på Sätt för nu.

När studenter har tilldelats ett slutgiltigt betyg blir knappen Lämna in grön, klicka på den knappen för att godkänna och registrera bedömningen.

En FLOWcombine består av flera delar.

 1. Källflow - administrativt FLOW
  Innehåller ingen tentamen. Här skrivs betygen in på hel tentamen.
 2. Underflow 1: Del 1
  Innehåller tentamensdel. Här arbetar bedömande lärare med bedömning.
 3. Underflow 2: Del 2
  Innehåller tentamensdel. Här arbetar bedömande lärare med bedömning.

Information till administratör

Endast betyg på källflowet ska visas för studenterna. Betyg på underflow visas med andra ord inte för student.

Bedömning

Bedömning på de delflows som en FLOWcombine innehåller sker på samma sätt som om tentamen endast hade innehållit ett enda flow. Bedömande lärare bedömer de frågor hen ansvarar för och registrerar sedan sin bedömning.

Om delflow är ett FLOWmulti, dvs är uppdelat i sektioner

Poäng på respektive fråga blir synlig för Granskare, liksom den sammanlagda poängen på delflowet.

Betygsättning

Betygsättning för ansvarig lärare i rollen Granskare och Bedömare och betygen skrivs in i det administrativa källflowet. För att se bedömningarna på delflowen arbetar ansvarig lärare som Granskare och för att skriva in betygen arbetar hen som Bedömare.

Underlag för betygsättning hittar Granskare i delflow 1 och 2, men sammanräkningen mellan de båda delarna måste granskaren göra manuellt.

Det går smidigt att kopiera över sammanställningen av studenternas resultat till en Excelfil då anonymitetskoderna är samma i alla underliggande flow i en FLOWcombine. Granskaren kan då ha alla resultat sida vid sida på alla innehållande delar och betygsättningen går förhoppningsvis relativt enkelt.

Förslag på arbetsgång

 1. Granskare går in i del 1 och 2 var för sig och kopierar tabellerna med studenternas resultat. Om någon del är helt självrättande behöver Granskaren ställa in betygskonverteraren för att kunna slutregistrera bedömningen på delflow. 2. Granskare klistrar in resultaten i Excel och raderar den data som känns onödig att ha med i sammanställningen. Välj alternativet Match desination formatting (M) när du klistrar in del kopierande tabellen (se inringad ikon om du har den svenska versionen av Excel). 3. Granskare sammanväger resultaten till ett betyg, se ex från Excel.


 4. Granskare väljer nu att gå över till rollen Bedömare och skriver in betygen i det administrativa källflowet. 
  1. Välj Öppna betygsöversikten
  2. Skriv in betygen i listan - det gör du under rubriken ”Bedömning”. Alla studenter som skrivit tentamen syns i listan vid ordinarie examinationstillfälle (detta är endast ett test innehållande en student).