Granskare FLOWassign

FLOWassign - Flera bedömare och en granskare

Administratören tilldelar granskaren rättigheter att besluta om den slutliga bedömningen.

Bedömarna tilldelar och registrerar ett betyg för respektive student.

När bedömningen är slutförd ser granskaren betygen som respektive bedömare tilldelat och tilldelar ett slutligt betyg utifrån det underlaget. 

Granskarens vy

I exemplet finns endast en student, men en rad skapas för varje student som har skrivit tentan och visas enligt nedan.

I vyn kan vi se det betyg som har tilldelats av bedömarna. Klicka på ett betyg för att se vem som har tilldelat det. I exemplet har två bedömare tilldelat studenten ett Godkänt betyg och en bedömare har tilldelat ett underkänt betyg.

Sätt det slutliga betyget

Klicka i rutan som finns i kolumnen Slutgiltig och tilldela därefter betyget, klicka på Sätt för nu.

När studenter har tilldelats ett slutgiltigt betyg blir knappen Lämna in grön, klicka på den knappen för att godkänna och registrera bedömningen.