Granskare FLOWcombine

En FLOWcombine består av flera delar.

 1. Källflow - administrativt FLOW
  Innehåller ingen tentamen. Här skrivs betygen in på hel tentamen.
 2. Underflow 1: Del 1
  Innehåller tentamensdel. Här arbetar bedömande lärare med bedömning.
 3. Underflow 2: Del 2
  Innehåller tentamensdel. Här arbetar bedömande lärare med bedömning.

Information till administratör

Endast betyg på källflowet ska visas för studenterna. Betyg på underflow visas med andra ord inte för student.

Bedömning

Bedömning på de delflows som en FLOWcombine innehåller sker på samma sätt som om tentamen endast hade innehållit ett enda flow. Bedömande lärare bedömer de frågor hen ansvarar för och registrerar sedan sin bedömning.

Om delflow är ett FLOWmulti, dvs är uppdelat i sektioner

Poäng på respektive fråga blir synlig för Granskare, liksom den sammanlagda poängen på delflowet.

Betygsättning

Betygsättning för ansvarig lärare i rollen Granskare och Bedömare och betygen skrivs in i det administrativa källflowet. För att se bedömningarna på delflowen arbetar ansvarig lärare som Granskare och för att skrva in betygen arbetar hen som Bedömare.

Underlag för betygsättning hittar Granskare i delflow 1 och 2, men sammanräkningen mellan de båda delarna måste granskaren göra manuellt.

Det går smidigt att kopiera över sammanställningen av studenternas resultat till en excelfil då anonymitetskoderna är samma i alla underliggande flow i en FLOWcombine. Granskaren kan då ha alla resultat sida vid sida på alla innehållande delar och betygsättningen går förhoppningsvis relativt enkelt.

Förslag på arbetsgång

 1. Granskare går in i del 1 och 2 var för sig och kopierar tabellerna med studenternas resultat. Om någon del är helt självrättande behöver Granskaren ställa in betygskonverteraren för att kunna slutregistrera bedömningen på delflow. 2. Granskare klistrar in resultaten i Excel och raderar den data som känns onödig att ha med i sammanställningen. Välj alternativet Match desination formatting (M) när du klistrar in del kopierande tabellen (se inringad ikon om du har den svenska versionen av Excel). 3. Granskare sammanväger resultaten till ett betyg, se ex från Excel.


 4. Granskare väljer nu att gå över till rollen Bedömare och skriver in betygen i det administrativa källflowet. 
  1. Välj Öppna betygsöversikten
  2. Skriv in betygen i listan - det gör du under rubriken ”Bedömning”. Alla studenter som skrivit tentamen syns i listan vid ordinarie examinationstillfälle (detta är endast ett test innehållande en student).