Granskare FLOWmulti

Som examinator arbetar du i rollen Granskare. Här kan du se all bedömning som bedömande lärare har gjort och det är också du som kontrollerar poänggränser för betyg och som gör den slutliga registreringen av betyg.

För att titta igenom den bedömning som gjorts samt kontrollera poänggränser för betyg går du in under fliken Granskare och klickar på Öppna på den tentamen du vill arbeta med.

WF granskare.PNG

Här kan du göra följande:

 1. Under den vänstra ikonen med "den ifyllda pratbubblan" hittar du Bedömarverktyget och kan bläddra dig igenom tenta för tenta eller fråga för fråga, beroende på hur du vill arbeta. Under den högra ikonen med "pratbubbla med en liten bock" hittar du summeringen av gjord bedömning så som den enskilde studenten kommer att se den. Här kommer du endast in på vald tentamen. 
 2. I rutan med poäng kan du klicka för att se hur många poäng studenten fått på enskilda sektioner. Det är också här som du kan "låsa upp" registrerad bedömning så att bedömande lärare kan gå tillbaka och ändra om något blivit fel. För att låsa upp klickar du på det lilla hänglåset.

  Obs! Nr 1 här motsvarar första sektionen som innehåller en fråga, dvs om en förstasida funnits med och tagits bort inför bedömningen motsvarar nr 1 här alltså sektion 2.
  Bild på sektioner och poäng

 3. Betygskonverterare - här ställer du in poänggränsen/poänggränserna för betyg. När du godkänner inställningarna kommer systemet att föreslå betyg.
  Bild på betygskonverteraren

 4. Lämna in alla - den här knappen blir grön då Betygskonverteraren ställts in.
 5. Filtrera bedömare - den här funktionen kan du använda om du vill titta på hur en enskild bedömare har satt poäng. Klicka på Filtrera bedömare och välj den bedömande lärare vars poängsättning du vill titta på.
 6. Statistik - här har du tillgång till statistik och den bedömning som gjorts. Den kanske mest användbara delen av statistiken är en poängöversikt. Den hittar du genom att:
  1. Välja i rullistan längst upp till höger i vyn som öppnas. Även här kan du välja att filtrera statistiken och poängöversikten på bedömande lärare.
   Visar hur ändrar vyn i statistikverktyget

  2. Gå in under fliken Poängsättning längst ner i vyn
   Visar fliken poängsättning


  När du är färdig med att titta igenom bedömningen och kontrollerat betyg på tentamensdelen slutregistrerar du bedömningen genom att klicka på Lämna in alla
  Visar knappen lämna in alla

  Ditt arbete som examinator är nu slutfört.