This page in English

Forskningsprojekt

Hud- och sårvård vid livets slutskede: En systematisk granskning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Dimitri Beeckman

Forskningsämne

Hudens struktur och funktionella förmåga försämras i livets slutskede. Trots att det är en normal fysiologisk process betyder det inte att dessa förändringar bör accepteras som oundvikliga. Klinikerns ansvar är att ta hand om individer ända till slutet av deras liv, även genom lindring av symtom och tillhandahållande av optimal hudvård. Även (och kanske särskilt) under de sista timmarna bör vården av huden ha en framträdande plats. Riktlinjer och vetenskapliga rekommendationer om hud- och sårhantering vid livets slutskede är spridda och en förståelse för hudvårdens grunder i en palliativ vårdmiljö saknas. Svenskt centrum för hud- och sårforskning granskar systematiskt vetenskaplig och praktiknära litteratur för att identifiera och syntetisera hudvårdsinterventioner hos patienter i livets slutskede. Syftet är att identifiera viktiga rekommendationer och översätta dem till klinisk praxis. Detta projekt genomförs i nära samarbete med Skin Integrity Research Group (SKINT) vid Ghent University (Belgien).