This page in English

Elin Vimefall

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303720

Rum: N2008

Elin Vimefall

Om Elin Vimefall

 

Elin Vimefall är lektor i nationalekonomi och tf prefekt för Handelshögskolan. Hennes huvudsakliga forskningsområde handlar om samhällsekonomiska analyser av tidiga insatser för barn och hennes forskning handlar bland annat om hur man kan värdera icke-marknadsprissatta effekter av denna typ av insatser. Elin har även en bakgrund inom utvecklingsekonomi där hon framförallt fokuserat på frågor kopplat till barn och kön.

Elin tillhör forskargruppen WHAWE, en forskargrupp med fokus på välmående, hälsa och välfärd vid Örebro universitet.

 

Undervisning

Elin har framförallt undervisat om ekonomiska utvärderingsmetoder (avancerad nivå), hälsoekonomi, mikroekonomi (grundnivå) och utvecklingsekonomi (grundnivå).

 

Handledning

Elin är för närvarande inte handledare för någon doktorand men var bi-handledare till Jean-Phillippe Deschamps-Laporte som disputerade 2020. 

 

Nätverk

Elin är medlem i följande nätverk/grupper:

HEN-ORUROLL (Health Economics Network at Örebro University and Region Örebro)

CSB (Center for Sustainable Business)

SHEA (Svenska föreningen för Hälsoekonomi)

SBCA (Society for Benefit Cost Analysis)

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Hultkrantz, L. , Karpaty, P. , Nowak, W. & Vimefall, E. (2021). Det samhällsekonomiska värdet av gymnasiebehörighet. Ekonomisk Debatt, 49 (5), 29-36.
Vimefall, E. , Persson, M. , Sara, O. & Hultkrantz, L. (2021). Is prevention of suicide worth less? A comparison of the value per statistical life. European Journal of Health Economics.
Nystrand, C. , Hultkrantz, L. , Vimefall, E. & Feldman, I. (2020). Economic Return on Investment of Parent Training Programmes for the Prevention of Child Externalising Behaviour Problems. Administration and Policy in Mental Health, 47 (2), 300-315.
Vimefall, E. , Andrén, D. & Levin, J. (2017). Ethnolinguistic Background and Enrollment in Primary Education: Evidence from Kenya. African Development Review, 29 (1), 81-91.
Hultkrantz, L. & Vimefall, E. (2017). Social Investment Funds in Sweden: Status and Design Issues. Scandinavian Journal of Public Administration, 21 (3), 85-108.

Böcker

Hultkrantz, L. & Vimefall, E. (2020). Samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Vimefall, E. (2015). Essays on child education, child labor and the agricultural economy. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Vimefall, E. (2021). Costs and benefits of an early intervention for juvenile offenders - the ‘Treatment Foster Care Oregon programme’. Konferensbidrag vid Society for Benefit-Cost Analysis European Conference 2021 (SBCAEC 2021), Stockholm, Sweden, October 19-20, 2021.
Andersson, L. , Andrén, D. , Hultkrantz, L. , Rutström, E. & Vimefall, E. (2021). Willingness to Pay for Safety of Cyclists and Pedestrians - Public or Private. Konferensbidrag vid Society for Benefit-Cost Analysis (SBCA) Annual Conference 2021 (Virtual Conference), March 17-19 and 22-24, 2021.
Vimefall, E. , Persson, M. , Olofsson, S. & Hultkrantz, L. (2019). Is Prevention of Suicide Worth Less? A Comparison of the Value per Statistical Life. Konferensbidrag vid Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2019, Toulouse, France, November 26-27, 2019.
Vimefall, E. , Persson, M. , Sara, O. & Hultkrantz, L. (2019). Is Prevention of Suicides Less important than Prevention of Other Fatalities?: A comparison of the Value of Statisitcal Life for Suicide vs Trafic Fatality Reduction. I: Massimo Moscarelli, Fourteenth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry ‘The Value of Mental Health Services’ Venice - March 29-31, 2019 Book of Abstracts. Konferensbidrag vid 14th Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry - The Value of Mental Health Services, Venice, Italy, March 29-31, 2019 (ss. 35-35). John Wiley & Sons.
Andrén, D. & Vimefall, E. (2019). Well-being and the Willingness to Pay for an Intervention Aimed to Decrease Depression. I: Fourteenth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry ‘The Value of Mental Health Services’ Venice - March 29-31, 2019 Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Fourteenth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry - The Value of Mental Health Services, Venice, Italy, March 29-31, 2019. John Wiley & Sons.
Nystrand, C. , Hultkrantz, L. , Vimefall, E. , Sampaio, F. & Feldman, I. (2018). Indicated Parenting Interventions and Long Term Outcomes: A Health Economic Modeling Study. Konferensbidrag vid ISPOR 8th Asia-Pacific Conference, Tokyo, Japan, September 8-11, 2018 (ss. S76-S76). Elsevier.
Vimefall, E. , Hultkrantz, L. , Persson, M. & Olofsson, S. (2018). Willingness To Pay for Depression Prevention. Konferensbidrag vid Sjunde nationella hälsoekonomiska konferensen (SHEA), Lund, Sweden, March 14-15, 2018.
Vimefall, E. (2018). Willingness to pay for depression prevention. Konferensbidrag vid 12th European Conference on Health Economics, EuHEA Conference 2018, Maastricht, The Netherlands, July 11-14, 2018. Örebro:
Vimefall, E. (2018). Willingness To Pay for Suicidal Prevention. Konferensbidrag vid Sjunde nationella hälsoekonomiska konferensen (SHEA), Lund, Sweden, March 14-15, 2018.
Vimefall, E. , Hultkrantz, L. , Olofsson, S. & Persson, M. (2018). Willingness to pay for suicidal prevention. Konferensbidrag vid 12th European Conference on Health Economics, EuHEA Conference 2018, Maastricht, The Netherlands, July 11-14, 2018.

Manuskript

Rapporter

Andersson Järnberg, L. , Andrén, D. , Hultkrantz, L. , Rutström, E. & Vimefall, E. (2021). Willingness to pay for private and public improvements of vulnerable road users’ safety. Örebro University, School of Business (Working Papers, School of Business 11/2021).
Vimefall, E. (2016). Child education, child labor and the agricultural economy. Stockholm, Sweden: Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) (Dissertation Brief Series 2016:04).
Kågebro, E. & Vredin Johansson, M. (2008). Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet: en metodöversikt. Stockholm, Sweden: FOI, Swedish Defence Research Agency (FOI-R FOI-R--2530--SE).