This page in English

Elin Vimefall

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: ZWxpbi52aW1lZmFsbDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303720

Rum: N2008

Elin Vimefall

Om Elin Vimefall

 

Elin Vimefall är lektor i nationalekonomi och vice dekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid ENT-fakulteten. Hennes huvudsakliga forskningsområde handlar om samhällsekonomiska analyser av tidiga insatser för barn och hennes forskning handlar bland annat om hur man kan värdera icke-marknadsprissatta effekter av denna typ av insatser. Elin har även en bakgrund inom utvecklingsekonomi där hon framförallt fokuserat på frågor kopplat till barn och kön.

Elin tillhör forskargruppen WHAWE, en forskargrupp med fokus på välmående, hälsa och välfärd vid Örebro universitet.

 

Undervisning

Elin har framförallt undervisat om ekonomiska utvärderingsmetoder (avancerad nivå), hälsoekonomi, mikroekonomi (grundnivå) och utvecklingsekonomi (grundnivå).

 

Handledning

Elin är för närvarande inte handledare för någon doktorand men var bi-handledare till Jean-Phillippe Deschamps-Laporte som disputerade 2020. 

 

Nätverk

Elin är medlem i följande nätverk/grupper:

HEN-ORUROLL (Health Economics Network at Örebro University and Region Örebro)

CSB (Center for Sustainable Business)

SHEA (Svenska föreningen för Hälsoekonomi)

SBCA (Society for Benefit Cost Analysis)

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter