This page in English

Forskningsprojekt

Infrastruktur eller privat vara: Val av ekonomisk modell för system som skyddar cyklister och gångtrafikanter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2019

Kontaktperson

Elin Vimefall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att
(1) klarlägga hur attityd till och betalningsvilja för olika system bland oskyddade trafikanter (cyklister och gående) påverkas av om systemen är obligatoriska/frivilliga respektive skatte-/privatfinansierade samt
(2) få kunskap om potentiella respektive aktiva cyklisters vilja att finansiera/installera/använda ett urval relevanta system och hur det påverkar deras beteende (särskilt att välja cykel).
Inom detta syfte vill vi även demonstrera hur resultaten kan användas i nyttokostnadsanalys i några exempel.

Målet är att generera gedigna och allsidiga underlag för beslut om frågor som kan utgöra steg1- och steg2-åtgärder, dvs. åtgärder som syftar till att genom att höja oskyddade trafikanters säkerhet i urbana miljöer göra särskilt cykel (och möjligen (el)sparkcykel) till ett mer attraktivt alternativ för resenärer. Projektet syftar till att generera kunskap om hur oskyddade trafikanter generellt ser på valet mellan infrastruktur- respektive marknadsbaserade system. Det är väl känt i forskningen kring betalningsvilja för trafiksäkerhet att denna är väsentligt lägre för offentliga åtgärder än för marknadsvaror. Varför det är så är föremål för forskning.

Finansiärer