This page in English

Forskningsprojekt

Ekonomisk utvärdering av insatser för minskning av suicid i transportsektorn

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2025

Kontaktperson

Elin Vimefall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt syftar till att studera hur suicidprevention kan hanteras i ekonomiska utvärderingar inom transportsektorn. Projektet består av tre delstudier.

Den första studien syftar till att besvara frågan om det är rimligt att använda samma värde av ett statistiskt liv (VSL) för insatser som förväntas minska antalet suicid inom trafiksystemet som för andra insatser som räddar liv inom trafiken. Den andra studien syftar till att beräkna den kostnad som kan sparas genom olika typer av suicidprevention inom transportsektorn. Den tredje studien syftar till att genomföra en CBA av en insats för att minska antalet suicid i transportsektorn och att visa hur resultatet av en ekonomisk utvärdering påverkas av olika antaganden.

Sammantaget kommer studierna ge ett bra underlag för att besvara frågan hur en minskning av suicid bör inkluderas i ekonomiska utvärderingar inom transportsektorn och visa på hur suicidprevention skiljer sig från andra säkerhetshöjande insatser. De kommer även mer generellt bidra till ökad kunskap om hur suicidprevention kan utvärderas med ekonomiska analyser, även i andra miljöer än trafik.

Forskare

Finansiärer