This page in English

Forskningsprojekt

Utbildning och barnarbete

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Första delen av projektet syftar till att utreda vilka faktorer som avgör vilka barn som arbetar. Andra delen av projektet fokuserar istället på skolgång och syftar till att utreda om barn från olika etnolingvistiska grupper har olika sannolikhet att gå i skolan. Båda projekten använder sig av data från Kenya.

Forskare