This page in English

Elisabeth Bergdahl

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: ZWxpc2FiZXRoLmJlcmdkYWhsO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303655

Rum: P2347

Forskningsämne

Om Elisabeth Bergdahl

Elisabeth Bergdahl är leg. sjuksköterska, Med.Dr., universitetslektor med lång erfarenhet och kompetens från kliniskt arbete inom avancerad palliativ hemsjukvård. Hennes forskning ligger inom fältet palliativ vård, med fokus på hemsjukvård. Elisabeth har flera olika kvalitativa metodkunskaper så som innehållsanalys, case metod, meta syntes, aktionsforskning, teoretiska metodbeskrivningar samt kunskap i vetenskapsteori. Hon har bland annat skapat en teori om samskapande vårdmöten med fokus på god palliativ vård. Vidare har hennes studier bidragit till modeller och en metod för handledning inom palliativ vård. Elisabeth har erfarenheter av handledarskap och handleder för närvarande fyra doktorander som bihandledare. Hon har även undervisat inom palliativ vård på grund- och avancerad nivå och har handlett vårdpersonal i klinisk verksamhet inom området.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier