This page in English

Forskningsprojekt

Modell och kunskapsstöd för utveckling av god palliativ vård i hemmet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Många är i behov av palliativ vård, men resurser och kunskap är ojämlikt fördelad över landet. Mer utveckling behövs. Hemsjukvården är omdiskuterat särskilt vad gäller palliativ vård, då antalet äldre personer ökar.

I projekt arbetar vi tillsammans med deltagare för att skapa en modell och ett verktyg för reflektion och lärande. Modellen skapas i en iterativ process och prövas mot vetenskaplig kunskap. Följande implementering av modellen för god palliativ vård tar avstamp i Participatory and Appreciative Action and Reflection, där deltagarnas goda erfarenheter synliggörs. Metoden kännetecknas av samarbete med forskarna för att förbättrar praxis.

Detta projekt med start HT 2019 väntas pågå till 2023 och projektet drivs i ett nära samarbete med vård- och omsorg i Kumla kommun och Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.