Forskningsprojekt

Initialt stöd till efterlevande vid suicid - utveckling av kunskap och en modell i samarbete med berörda medaktörer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Ingen profession som kommer till platsen för suicid har ett formellt ansvar för de efterlevande familjemedlemmarna. De ses inte som patienter, trots att studier visat att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa och suicid. Stödet till efterlevande vid suicid behöver förbättras organisatoriskt men också ur ett medmänskligt och etiskt perspektiv. Det saknas dock forskning inom området. Syftet med projektet är att tillsammans utveckla kunskap och en modell för initialt stöd till efterlevande vid suicid. Fyra studier kommer att genomföras fokusgrupper med professionella, intervjuer med efterlevande samt två studier med deltagarbaserad forskning som innebär att forskarna arbetar tillsammans med berörda dvs. efterlevande, ambulanspersonal, poliser och distriktsläkare.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Region Örebro Län