This page in English

Forskningsprojekt

Förbättrat omhändertagande av efterlevande vid självmord? Utveckling och implementering av en ny stödmodell i samarbete med efterlevande, hälso- och sjukvården och polisen.

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Mötet mellan vård och efterlevande till de som begått självmord behöver förbättras organisatoriskt men också ur ett medmänskligt och etiskt perspektiv. Det saknas dock forskning inom området. Syftet med projektet är att tillsammans med de berörda utveckla och implementera en stödmodell för akut omhändertagande och uppföljning av efterlevande vid suicid. Deltagarbaserad forskning kommer att användas, vilket innebär att forskarna arbetar tillsammans med de efterlevande, ambulanspersonal, polis, distriktsläkare, chefer, tjänstemän och politiker. Ett ”bottom up-perspektiv” kommer att bindas samman med ett ”top-down perspektiv” för att möjliggöra effektivare implementering. Data kommer att samlas in genom intervjuer och deltagande observationer. Data kommer att analyseras tillsammans med de berörda.

Forskare

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners