Forskningsprojekt

Förbättrat omhändertagande av efterlevande vid suicid - utveckling av prehospital stödmodell i samarbete med berörda

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Ingen profession som kommer till platsen för suicid har ett formellt ansvar för de efterlevande familjemedlemmarna. De ses inte som patienter, trots att studier visat att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa och suicid hos efterlevande. Mötet med efterlevande vid suicid behöver förbättras organisatoriskt men också ur ett medmänskligt och etiskt perspektiv. Det saknas dock forskning inom området. Syftet med projektet är att tillsammans med de berörda utveckla en stödmodell för omhändertagande av efterlevande vid suicid. Fyra studier kommer att genomföras fokusgrupper med professionella, intervjuer med efterlevande samt två studier med deltagarbaserad forskning som innebär att forskarna arbetar tillsammans med de berörda dvs. efterlevande, ambulanspersonal, polis, distriktsläkare, chefer, tjänstemän och politiker.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Region Örebro Län