This page in English

Forskningsprojekt

Har ekosystemtjänsteansatsen någon betydelse? Utvärdering av dess politiska och praktiska effekter på Sveriges politik för biologisk mångfald

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Erik Hysing

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Att se och värdera produkter och tjänster i naturen som bidrar till mänskligt välbefinnande, s.k. ekosystemtjänster, har rönt allt större politiskt intresse. Det här projektet syftar till att öka förståelsen av genomförandet av denna ekosystemtjänsteansats och dess effekter på Sveriges politik för att bevara biologisk mångfald. Projektet analyserar dels hur ekosystemtjänsteansatsen har integrerats i existerande policys, dels hur privata och offentliga beslutsfattare i praktiken förstår, värdesätter och skapar kapacitet för att agera i förhållande till ekosystemtjänsteansatsen. Projektet bidrar också med att teoretiskt vidareutveckla förståelsen av hur man kan konstruera sammanhållna paket av policy instrument och åtgärder som kan bidra till att bevara biologisk mångfald på ett effektivt, rättvist och legitimt sätt.

Publikationer från projektet:

Bild på skogsdunge

Finansiärer

  • Formas