Forskningsprojekt

Samverkan för hållbar turism utveckling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2023

Kontaktperson

Erik Hysing

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Att utveckla turism och besöksnäring i en hållbar riktning är en viktigt men också utmanande uppgift som ofta kräver väl fungerande samverkan mellan privata och offentliga aktörer. I det här gästforskarprojektet jämförs hur samverkan för hållbar turism sker i Ukraina och Sverige med särskilt fokus på hur olika intressenter involveras. Projektet syftar också till att möjliggöra kunskapsutbyte och lärande mellan företag inom turism och besöksnäringen i de bägge länderna.

Projektet är finansieras av KK-stiftelsen inom ramen för dess utlysning om gästforskare från Ukraina och bedrivs inom Centrum för samhällsvetenskaplig miljö och hållbarhetsforskning (CESSS) i samarbete med Kulturgeografi vid Örebro universitet samt Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR) vid Högskolan Dalarna.

Forskare

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen