This page in English

Erik Löfmarck

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: ZXJpay5sb2ZtYXJjaztvcnUuc2U=

Telefon: 019 301029

Rum: N2006

Erik Löfmarck

Om Erik Löfmarck

Jag är docent i sociologi och prefekt vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Min forskning är främst inriktad på sociala aspekter av risk, kunskap och miljö. I min avhandling "Den hand som föder dig: en studie av risk, mat och moderskap i Sverige och Polen" (Uppsala universitet, 2014) undersökte jag hur mödrar till små barn upplever och hanterar risker kring födan. Som postdoktor har inriktningen främst varit mot internationell miljöpolitik och kunskapens roll i denna, mot bakgrund av de internationella ambitionerna att inkludera annan kunskap än den vetenskapliga inom t.ex. IPBES (panelen för biologisk mångfald) och IPCC (”klimatpanelen”). Vidare har jag inom ramen för projektet Future Forests undersökt hur osäkerhet hanteras i relation till styrningen av svensk skogspolitik. Under 2017 arbetar jag främst med ett projekt kring den samiska kunskapens ställning, samt med ett projekt vid SLU kring stödutfodring av vilt.

I min undervisning är jag främst intresserad av kvalitativ metod och konsten att formulera bra forskningsfrågor. Det får jag bl.a. omsätta inom vårt kandidatprogram i Samhällsanalys och vid handledning av kandidatuppsatser. Övrig tid händer det att jag är rolig inför publik (standup comedy) eller att jag sjunger min favoritpoet Dan Andersson.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)