This page in English

Erik Löfmarck

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301029

Rum: N2006

Erik Löfmarck

Om Erik Löfmarck

Jag är docent i sociologi och prefekt vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Min forskning är främst inriktad på sociala aspekter av risk, kunskap och miljö. I min avhandling "Den hand som föder dig: en studie av risk, mat och moderskap i Sverige och Polen" (Uppsala universitet, 2014) undersökte jag hur mödrar till små barn upplever och hanterar risker kring födan. Som postdoktor har inriktningen främst varit mot internationell miljöpolitik och kunskapens roll i denna, mot bakgrund av de internationella ambitionerna att inkludera annan kunskap än den vetenskapliga inom t.ex. IPBES (panelen för biologisk mångfald) och IPCC (”klimatpanelen”). Vidare har jag inom ramen för projektet Future Forests undersökt hur osäkerhet hanteras i relation till styrningen av svensk skogspolitik. Under 2017 arbetar jag främst med ett projekt kring den samiska kunskapens ställning, samt med ett projekt vid SLU kring stödutfodring av vilt.

I min undervisning är jag främst intresserad av kvalitativ metod och konsten att formulera bra forskningsfrågor. Det får jag bl.a. omsätta inom vårt kandidatprogram i Samhällsanalys och vid handledning av kandidatuppsatser. Övrig tid händer det att jag är rolig inför publik (standup comedy) eller att jag sjunger min favoritpoet Dan Andersson.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Lidskog, R. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. & Löfmarck, E. (2020). Cold Science Meets Hot Weather: Environmental Threats, Emotional Messages and Scientific Storytelling. Media and Communication, 8 (1), 118-128.
Sténs, A. , Roberge, J. , Löfmarck, E. , Lindahl, K. B. , Felton, A. , Widmark, C. , Rist, L. , Johansson, J. & et al. (2019). From ecological knowledge to conservation policy: a case study on green tree retention and continuous-cover forestry in Sweden. Biodiversity and Conservation, 28 (13), 3547-3574.
Gustafsson, K. M. , Berg, M. , Lidskog, R. & Löfmarck, E. (2019). Intersectional boundary work in socializing new experts: The case of IPBES. Ecosystems and people, 15 (1), 181-191.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Löfmarck, E. & Lidskog, R. (2017). Bumping against the boundary: IPBES and the knowledge divide. Environmental Science and Policy, 69, 22-28.
Lidskog, R. , Löfmarck, E. & Uggla, Y. (2017). Forestry and the environment: Tensions in a transforming modernity. Sociologisk forskning, 54 (4), 283-286.
Löfmarck, E. , Uggla, Y. & Lidskog, R. (2017). Freedom with what?: Interpretations of “responsibility” in Swedish forestry practice. Forest Policy and Economics, 75, 34-40.
Jacobsson, K. & Löfmarck, E. (2008). A sociology of scandal and moral transgression: the Swedish ’ Nannygate ’ scandal. Acta Sociologica, 51 (3), 203-216.
Jacobsson, K. , Löfmarck, E. & Noaksson, N. (2008). En expertorganisation ändrar uppfattning: Om OECDs omsvängning i arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 14 (3), 31-43.

Doktorsavhandlingar

Löfmarck, E. (2014). Den hand som föder dig: en studie av risk, mat och moderskap i Sverige och Polen. (Doctoral dissertation). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lidskog, R. & Löfmarck, E. (2021). Att korsbefrukta kunskap. I: Håkan Tunón; Klas Sandell, Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster: Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (ss. 92-93). Uppsala: SLU - Centrum för biologisk mångfald.
Löfmarck, E. (2017). Lay risk management. I: Oxford Research Encyclopedia of Communication: Health and Risk Communication. . Oxford University Press.
Löfmarck, E. (2010). Brev till statsministern: en väg in i politiken. I: Jacobsson, Kerstin, Känslan för det allmänna: Medborgarnas relation till staten och varandra (ss. 295-331). Umeå: Boréa Bokförlag.
Jacobsson, K. & Löfmarck, E. (2010). Ministerskandalen hösten 2006 i moralsociologisk belysning. I: Jacobsson, Kerstin, Känslan för det allmänna: medborgarnas relation till staten och varandra (ss. 267-294). Umeå: Boréa Bokförlag.

Rapporter

Gustafsson, K. M. , Löfmarck, E. , Salmonsson, L. & Uggla, Y. (2019). Skrivutveckling i stora studentgrupper: Erfarenheter från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Örebro: Örebro University (Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum 1).