This page in English

Erik Löfmarck

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301029

Rum: F3257

Erik Löfmarck

Forskningsämne

Om Erik Löfmarck

Min forskning är främst inriktad på sociala aspekter av risk, kunskap och miljö. I min avhandling "Den hand som föder dig: en studie av risk, mat och moderskap i Sverige och Polen" (Uppsala universitet, 2014) undersökte jag hur mödrar till små barn upplever och hanterar risker kring födan. Som postdoktor har inriktningen främst varit mot internationell miljöpolitik och kunskapens roll i denna, mot bakgrund av de internationella ambitionerna att inkludera annan kunskap än den vetenskapliga inom t.ex. IPBES (panelen för biologisk mångfald) och IPCC (”klimatpanelen”). Vidare har jag inom ramen för projektet Future Forests undersökt hur osäkerhet hanteras i relation till styrningen av svensk skogspolitik. Under 2017 arbetar jag främst med ett projekt kring den samiska kunskapens ställning, samt med ett projekt vid SLU kring stödutfodring av vilt.

I min undervisning är jag främst intresserad av kvalitativ metod och konsten att formulera bra forskningsfrågor. Det får jag bl.a. omsätta inom vårt kandidatprogram i Samhällsanalys och vid handledning av kandidatuppsatser. Övrig tid händer det att jag är rolig inför publik (standup comedy) eller att jag sjunger min favoritpoet Dan Andersson.

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Löfmarck, E. & Lidskog, R. (2017). Bumping against the boundary: IPBES and the knowledge divide. Environmental Science and Policy, 69, 22-28.
Lidskog, R. , Löfmarck, E. & Uggla, Y. (2017). Forestry and the environment: Tensions in a transforming modernity. Sociologisk forskning, 54 (4), 283-286.
Löfmarck, E. , Uggla, Y. & Lidskog, R. (2017). Freedom with what?: Interpretations of “responsibility” in Swedish forestry practice. Forest Policy and Economics, 75, 34-40.
Jacobsson, K. & Löfmarck, E. (2008). A sociology of scandal and moral transgression: the Swedish ’ Nannygate ’ scandal. Acta Sociologica, 51 (3), 203-216.
Jacobsson, K. , Löfmarck, E. & Noaksson, N. (2008). En expertorganisation ändrar uppfattning: Om OECDs omsvängning i arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 14 (3), 31-43.

Doktorsavhandlingar

Löfmarck, E. (2014). Den hand som föder dig: en studie av risk, mat och moderskap i Sverige och Polen. (Doctoral dissertation). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Kapitel i böcker, del av antologier

Löfmarck, E. (2017). Lay risk management. I: Oxford Research Encyclopedia of Communication: Health and Risk Communication. . Oxford University Press.
Löfmarck, E. (2010). Brev till statsministern: en väg in i politiken. I: Jacobsson, Kerstin, Känslan för det allmänna: Medborgarnas relation till staten och varandra (ss. 295-331). Umeå: Boréa Bokförlag.
Jacobsson, K. & Löfmarck, E. (2010). Ministerskandalen hösten 2006 i moralsociologisk belysning. I: Jacobsson, Kerstin, Känslan för det allmänna: medborgarnas relation till staten och varandra (ss. 267-294). Umeå: Boréa Bokförlag.